Avui dia, gràcies a diversos estudis, tenim cada vegada més clar que és necessari tenir una casa sana, per a això s’han de seguir diverses tècniques i pautes per a minvar els efectes nocius que pot tenir un habitatge insà, ja que aquesta ens pot influir de manera nociva tant en el nostre físic com el nostre estat anímic.

Els elements que poden tenir una incidència sobre un habitatge són:

 • Les radiacions
 • Els satèl·lits
 • Les fones de les ràdios, telecomunicacions i microones
 • Contaminació estratosfèrica
 • Alta tensió
 • Campos elèctrics
 • Orografia
 • Alteracions tel·lúriques
 • Línies hartman i Curri
 • Capes freàtiques
 • Contaminació electromagnètica d’electrodomèstics
 • Hàbitat bioclimàtica
 • Materials nocius
 • Contaminació sonora i lumínica.

Segur que és impossible preservar-nos de totes aquestes incidències, però si podem reduir el seu impacte.

Les ones ultraviolades dels tubs fluorescents, segons un estudi de la Universitat de Missouri, poden arribar a matar grans quantitats de cèl·lules i fins i tot augmentar nou vegades les possibilitats de tenir càncer. Wüst, un doctor alemany, va observar com les ones gamma també influeix en l’aparició de càncer.

Tipus d’ones:

 • Les Alfa són menys penetrants, tan sols amb un full de paper la podem parar.
 • Les Beta travessen el paper, encara així no són capaços de travessar un cos.
 • Les Gamma poden travessar el paper, cossos, ferro, no obstant això, no pot amb el plom.

En el mercat podem adquirir, i així ho fem, diverses teles que mitiguen l’impacte de les ones, pintures sense impacte nociu…

El color és fonamental, perquè no deixa de ser ones en l’espai i per tant influencien tant en l’ambient com en les persones.

Joan Puget, metge de Barcelona especialista en haloespectrocromoterapia, resumeix així el seu treball amb filtres:

“Segons diverses teories quàntiques, la matèria és la condensació del camp, i que la millor forma de produir canvis en la matèria consisteix a actuar a través d’aquests camps. Per això va sorgir la necessitat de treballar amb camps electromagnètics febles i fixos. Així van aparèixer els filtres òptics per a fer aquesta tasca. Quan la llum entra en contacte amb alguns elements, provoca un desplaçament d’electrons en el si de la matèria, conegut com a efecte fotoelèctric.”

També els ambients tancats poden ser nocius, tenint en compte que la majoria del nostre temps estem en interiors, aquest aire viciat pot donar lloc a problemes respiratoris, refredats, nauseas, irritació i maldecaps a part de propiciar al·lèrgies.

Qui no voldria viure més i millor?