Preguntes més freqüents

A quines zones treballa Goian?

Habitualment les nostres obres son al centre de Barcelona, però també treballem a tota Catalunya i puntualment a la resta de comunitats autónomes, depenent del projecte. Hem realitzat obres inclús a altres països com França.

Quin tipus de reformes feu?

La obra més realitzada és la reforma integral de vivenda , però també fem sovint reformes d'industries o empreses (restauració, hotels, comerços, etc.) i obres comunitaries com són les ITEs (Inspeccions Técniques d'Edificis)

Els treballadors són de Goian o son subcontractats?

Tenim una plantilla interna àmplia per cubrir totes les necessitats i no haver de subcontractar a professionals externs.

Quant de temps porteu fent reformes?

Portem més de 20 anys en el sector de la construcció.

Cobreu per la visita o pel pressupost?

No, a no ser que se requereixi un treball específic, com un projecte amb infografíes.

Quina informació em presentareu?

Es presentarà un plànol i un croquis amb les idees i solucions. A demés s'entrega un pressupost un pressupost detallat amb totes les partides, informant del motiu dels materials i les solucions.

En quant de temps podré tindre un pressupost?

Depenent del pressupost, però la mitja sól ser entre 1 o 2 setmanes.

Per qué és tan important tenir un pressupost desglossat?

És important el detall per tenir molt clar qué inclou i que no. Aixi no hi hauràn sorpreses.

Feu disseny d'interiors amb un decorador especialitzat?

Si, una persona especialitzada podrà realitzar el disseny i assessorar en tot moment.

Com se que el pressupost d'una altra empresa inclou tot?

Ha de ser un pressupost detallat com els que nosaltres oferim. Les úniques sorpreses en pressupostos tancats poden ser coses ocultes com per exemple, que trobem un desperfecte al picar una pared que no sabiem que hi era.

Quin IVA s'aplica?

L'impost aplicat a les reformes és d'un 10%.

Amb quin tipus de qualitats treballeu?

Amb qualitat mitja-alta, però ens adaptem a qualitats inferiors si aixi ho requereix el vostre pressupost.

Per qué hem de comptar amb arquitectes i técnics?

Cada nivell te la seva responsabilitat. Els arquitectes, entre altres coses, s'encarguen de que no tinguem repercusió negativa a l'edifici i que tot estigui controlat i sigui segur.

Realitzeu i coordineu tota la gestió de l'obra?

Tenim dues persones de supervisió. Per un banda l'interiorista i per una altra l'encarregat d'obra que coordina a l'equip i els planings.

Quines són les vostres tarifes?

Una reforma integral d'un pis complet és aproximadament 1.200,00€/m2 amb tot inclós. En cas de obres per zones pot variar molt aquesta tarifa.

Oferiu finançament?

Es realitza per l'entitat bancaria del client, nosaltres no.

Teniu llicencia per treballar a la zona?

Si. Som una empresa que cumpleix tots els requisits per treballar a la zona.

Hi ha garantíes als vostres treballs?

Si, com dicta la llei: dos anys de mà d'obra. D'altra banda trobem les garantíes dels productes, com del parquet que fem servir que te 25 anys.

Com protegiu una casa durant la reforma?

Es protegeix tant l'obra com l'entorn amb revestiments d'ascensors i llocs amb risc.

Qui supervisa?

L'interiorista i l'encarregat s'obra a més del departament de direcció de Goian.

Entregueu algún document un cop acabada l'obra?

Factura final i si escau la copia del projecte i treballs realitzats.

Compteu amb servei de post venta?

Si, estigui en garantia o no, el client sempre disposarà d'un servei d'atenció.