El dia 14 de juny es va publicar en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) l’anunci per a informar sobre la rehabilitació d’elements comuns en els edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona. Aquesta ajuda es troba emmarcada en diferents lineamientos i per a poder gaudir la subvenció cal tenir en compte certs paràmetres que seran ensenyats a continuació.

La rehabilitació de cada edifici té diversos tipus d’ajudes disponibles i en cadascuna d’elles es relata de forma específica la quantitat de diners o el percentatge que pot ser subministrat per a millorar les condicions d’una secció. Aquí tenim les opcions, data d’inici i de tancament, qui poden sol·licitar aquesta ajuda i en quin lloc es pot formalitzar la inscripció.

 

Els principals tipus d’ajudes per als edificis d’habitatges

  • Patologies en les edificacions: en aquest tipus d’ajuda es pot subvencionar fins al 35% del pressupost amb un topall màxim de 30.000 euros per edifici o 3.000 euros per habitatge. El topall màxim es pot ampliar fins a 10.000 euros addicionals si un edifici posseeix més de 30 llars o fins a 20.000 euros addicionals si compta amb més de 60 habitatges.
  • En obres no estructurals: per a reformes en escales, façanes, mitgeres, mitgeres, patis, entre altres llocs, l’ajuda pot ser de fins al 40% del pressupost o del 25% si només són rehabilitacions parcials. El topall és 3.000 per habitatge i 30.000 euros per edifici, podent augmentar fins als 50.000 euros si l’edifici posseeix un elevat nombre d’habitatges.
  • Per a la instal·lació d’ascensors: l’ajuda només serà possible si l’edifici posseeix, com a mínim, amb 3 pisos més la planta baixa. Si l’estructura té llum verda en aquest requisit, el pressupost pot ser de fins a 30.000 euros si l’ascensor està situat a l’interior o fins a de 50.000 euros si es troba en l’exterior.
  • Per a instal·lacions comunes: el topall és de 30.000 euros o el 20% o 25% en casos d’instal·lacions comunes i retirada d’objectes obsolets de fibrociment. Si en comptes d’això es tracta d’un canvi d’aigua directa de xarxa, llavors l’ajuda serà de fins al 40% amb un límit situat en els 30.000 euros.
  • Estalvi energètic: si es vol reduir el consum d’electricitat, l’ajuda per a contribuir a l’estalvi energètic serà del 50% amb un topall de 60.000 euros per edifici i 3.500 per habitatge. Quant a la coberta verda en el terrat, el percentatge de subvenció serà del 40% de la suma total amb un topall de 60.000 euros per edifici i 3.500 euros per habitatge.
  • Ajuda a famílies: el programa de cohesió social està disponible amb un límit de fins al 100% per a famílies amb ingressos inferiors a 3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Fins quan es pot formular les sol·licituds?

El procés per a presentar les sol·licituds ha començat el 14 de juny i està previst que acabi el 30 de novembre de 2018. Però ull, d’acord a la disponibilitat pressupostària, el procés pot durar menys o més temps. Cal tenir en compte que per a poder formalitzar la inscripció, l’edifici ha de ser anterior als construïts en 1993 i ha d’estar destinat, com a mínim, en un 70% a l’habitatge habitual.

Qui i on es pot sol·licitar les ajudes

Els encarregats de sol·licitar les ajudes poden ser, o bé el propietari o administrador d’un edifici, o fins i tot el President de la Comunitat de propietaris. Totes aquestes persones poden dirigir-se a les Oficines de l’Habitatge a Barcelona; des d’allí es brinda tot l’assessorament jurídic i suport tècnic per a agilitar el procés.

Si tens algun dubte relacionat amb aquesta opció d’ajudes per a millorar l’edifici d’habitatge a Barcelona, recorda que pots deixar-nos els teus comentaris en la secció respectiva.