Tant si ets el president de l’escala, l’administrador de la finca o un propietari qualsevol, has de saber que des de 2012 la ITE o Inspecció Tècnica d’Edificis és obligatòria a Espanya per a aquells immobles amb més de 50 anys d’antiguitat. Qué he de fer passar la inspecció amb èxit? Pren nota d’aquestes recomanacions.

El lògic pas del temps no només fa mossa, com és obvi, en les persones. També en els nostres edificis. És habitual que tard o d’hora contractem a una empresa de reformes per a realitzar una reforma parcial o una reforma integral de la nostra casa amb la condició d’actualitzar-la. També contractar a professionals especialitzats en rehabilitació de façanes és una cosa habitual sobretot per a aquells immobles que acumulen dècades de vida des de la seva construcció i necessiten mesures cautelars degudament executades. Per a pal·liar problemes estructurals que poden posar en escac fins i tot la salut física dels inquilins, des de 2012 és obligatori que tot aquell edifici amb més de 50 anys d’antiguitat situats en municipis amb més de 25.000 habitants passin la trucada ITE o Inspecció Tècnica d’Edificis a Barcelona.

Tal com recull la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, “estan obligats a sol·licitar el certificat d’aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sense perjudici que puguin contenir també altres usos diferents al residencial”. Una vegada arribat al moment de dur-la a terme, quins aspectes són els més importants que hem de tenir en compte? Com passar la inspecció de forma reeixida? en quins temes hem de prestar especial recalcament?

Les 10 regles d’or d’una Inspecció Tècnica d’Edificis a Barcelona

Experiència.

Optar per una empresa professional i amb experiència en la Inspecció Tècnica d’Edificis a Barcelona ha de ser una prioritat per a qualsevol comunitat de veïns. Aquesta ha d’assessorar-se i informar-se bé abans de triar, la ITE és un tràmit molt important.

Tècnics competents.

En relació a l’anterior pont, cal destacar que és important que el tècnic que vagi a realitzar aquesta Inspecció Tècnica d’Edificis a Barcelona ha de ser independent, amb formació específica i amb coneixements també en reformes de façanes a Barcelona. És l’encarregat la direcció facultativa i es responsabilitza de la bona execució de les obres.

Una pre-ITE.

Mai està de més dur a terme una pre-ITE. És aconsellable que els propietaris sol·licitin al tècnic un avanç dels possibles defectes o deficiències que incloure en l’acta d’inspecció per a valorar-les així i realitzar les obres necessàries prèvies a l’emissió de l’informe.

Ajudes i subvencions públiques.

Poden existir ajudes o subvencions per a rehabilitació de façanes a Barcelona i rehabilitació integral d’edificis, també a nivell estatal.

Eficiència energètica.

No només “estan de moda” sinó que són tremendament beneficioses per als veïns des del punt de vista de sostenibilitat de l’entorn i des de la part de vista econòmic.

Cura amb les ganes.

Desconfia de les Inspeccions Tècniques d’Edificis a Barcelona que siguin molt barates. Amb aquest tràmit no es juga. Recorda que el preu d’una ITE dependrà sempre del nombre d’habitatges de l’edifici a més d’altres condicionants. En general no solen ser menors a 400 euros.

El visat.

Es recomana demanar a qui vagi a procedir a la ITE del visat col·legial de l’acta d’inspecció d’edificis per a una major confiança. El visat és obligatori en els certificats finals d’obra quan es presenta el projecte.

Accessibilitat.

Estar al dia de la normativa és essencial i el teu especialista en Inspeccions Tècniques d’Edificis a Barcelona ha de saber-lo. Si duràs a terme obres, renoveu els elements d’accessibilitat existents que no compleixin amb la normativa vigent o instal·leu aquells que falten.

Especial atenció a la façana.

És un error centrar-se només en la part interna de l’edifici, la rehabilitació de façanes en la Inspeccions Tècniques d’Edificis a Barcelona és vital perquè l’immoble passi aquest tràmit de forma reeixida. Res pot fallar.

Comissió d’obres.

Si finalment l’acta d’inspecció és desfavorable, es recomana nomenar una comissió d’obres en la Junta General de Propietaris per a presentar diferents pressupostos, almenys 3. Posar l’edifici en punt és una obligació.

Si vols fer la teva reforma no dubtis a demanar el teu pressupost sense compromís.