A l’hora de realitzar un habitatge és tan important el disseny interior com el seu exterior, ja que no deixa de ser una prolongació d’aquesta. L’entorn ens ofereix molts avantatges com donar una sensació de frescor a l’habitatge, relaxar la vista i descansar… en definitiva, ens acosta més a la naturalesa i fa que ens sentim millor.

El jardí sempre ha donat una imatge notable a l’habitatge, sent un regal tant per als propietaris com per als convidats. Si fem un pas per la història ja en 1500 a.C les tombes egípcies tenien estanys amb flors de lotus. En l’Antiga Grècia era comuna que s’elaboressin jardins interiors, amb finalitats ornamentals o estètics. La societat romana, incorporant la jardineria grega i les influències orientals de l’antic Egipte, va desenvolupar l’art de la jardineria tant en els espais públics com en els habitatges privats. La gran aportació de la cultura romana va ser la incorporació del jardí com a part integrant de la pròpia casa.

Als jardins no només s’utilitza naturalesa, sinó que també interactuen elements decoratius que s’han d’integrar, com a figures, tanques, elements arquitectònics, mobles i, una part important, la il·luminació. Encara que és cert que a Espanya hi ha moltes hores de Sol, habitualment gaudim del jardí al final de la jornada i la il·luminació d’aquest realça més, si cap, l’esplendor del paisatge.

Avui dia hi ha poques limitacions per a poder col·locar plantes, flors o arbustos, ja que a més de la varietat de plantes de la qual disposem, podem col·locar-les fins i tot en parets verticals. Només l’especialista jardiner és el que pot orientar-nos a l’hora de triar les plantes, adequant-se al clima, la situació, l’estètica, les mesures i fins i tot l’economia.

Esquemàticament no ens podem oblidar que el jardí és una exteriorització de l’habitatge, per tant és necessari que tingui coherència amb aquesta ja que s’utilitza per al seu equilibri interior i estan connectats entre si.

A qui no li agrada una vista de la naturalesa en tota la seva esplendor?